loading

ИЗЈАВА ЗА ПРИВАТНОСТ

Информации за обработка на личните податоци

Вашите лични податоци ќе ги се обработуваат за да се употребат во исполнување на вашето барање Opel Automobile GmbH, Opel Southeast Europe LLC, Representative Office Belgrade, Bulevar Mihajla Pupina 165g, Belgrade, Serbia од страна на Opel Automobile GmbH, Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim am Main, Германија и, доколку е применливо, вашиот избран партнер на Opel како контролори на следниов начин:

Обработката на податоци е врз основа на чл. 6 (1) (б) од GDPR (Закон за заштита на лични податоци) и согласно важечките прописи во Република Македонија.

Ние како контролори ги обработуваме вашите лични податоци на следниов начин:

Податоци задолжителните податоци се означуваат со *

Намена, цел

1. Идентификација и контакт детали
(Име*, е-пошта*, тел. бр., поштенска адреса (*ако е применливо))

Контакт, комуникација и исполнување барања; регистрација/откажување регистрација за билтен

2. Модел или интереси*

Исполнување барања

3. Избран партнер на Opel*

Исполнување барања

4. Интерес за лизинг / финансирање (*ако е применливо)

Исполнување барања

5. Податоци за возилото*, бр. на шасија*, датум на прва регистрација, регистарски број/регистарски таблички, читање на километражата, датум/време за оставање на возилото, датум/време за земање, тип на услуга*, заменски автомобил

Услуга Исполнување барања

 6. Тип на прашање

Контакт Исполнување барања

Податоците обележани со * наведени погоре се задолжителни и договорно барање. Затоа сте обврзани да ги обезбедите податоците. Во случај да не ги доставите податоците, не можеме да го исполниме вашето барање.

Податоците наведени погоре ќе се чуваат три години по престанокот на договорната обврска.

Примачи

Ги споделуваме вашите лични податоци со следните примачи:

Податоци

Цел/и

Примачи

Идентификација и контакт детали
(Име*, е-пошта*, тел. бр., поштенска адреса (*ако е применливо)) Модел или интереси*Избран партнер на Opel*Интерес за лизинг / финансирање (*ако е применливо) Податоци за возилото*, бр. на шасија*, датум на прва регистрација, регистарски број/регистарски таблички, читање на километражата, датум/време за оставање на возилото, датум/време за земање, тип на услуга*, заменски автомобил

Исполнување барања

Opel Automobile GmbH, Opel Southeast Europe LLC, Representative Office Belgrade, Bulevar Mihajla Pupina 165g, Belgrade, Serbia ги споделуваат вашите лични податоци со соодветните ангажирани обработувачи за администрација и поддршка на наведените цели.

Opel Automobile GmbH, Opel Southeast Europe LLC, Representative Office Belgrade, Bulevar Mihajla Pupina 165g, Belgrade, Serbia, исто така, ги споделуваат вашите лични податоци со соодветниот давател на ИТ-услуги (GM Holdings LLC, Мичиген, САД), кој се наоѓа надвор од Европската Економска Зона (ЕЕЗ) и затоа во земја без соодветно ниво на заштита на податоците. Не постои одлука за адекватност на онаа на Европската комисија, но постојат соодветни заштитни мерки, кои во овој случај се соодветни за стандардните договорни клаузули на ЕУ (EU SCC). За да добиете копија, ве молиме испратете е-пошта на PrivacyRights@opel.com.

Податоци за идентификација и контакт 
(имe*, тел. бр.)

Следење на реализацијата

TrackBack, 10ACT Limited, 8 Waldegrave Road, Teddington, Middlesex TW11 8HT, United Kingdom

 

За повеќе информации, видете ја нашата Политика за приватност и колачиња

Оди на почеток